Skip to content

Умови використання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛОРІНЕКС”, ідентифікаційний код 43763810 (надалі – Продавець) – офіційний дилер бренду Sleeper в Україні – цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб акцептувати (прийняти) цю Публічну оферту щодо купівлі-продажу товарів, запропонованих до придбання у відповідному розділі веб-сайту https://the-sleeper.com/.

Сторони приймають умови цього Договору (надалі – Договір) про нижченаведене

1. Терміни і визначення

1.1. Договір публічної оферти – цей публічний договір, розміщений на Веб-сайті https://the-sleeper.com/, що містить пропозицію Продавця невизначеному колу осіб придбати  Товари.

1.2. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару шляхом натискання кнопки “Оформити замовлення”.

1.3. Товар – річ, щодо придбання якої на Веб-сайті https://the-sleeper.com/ розміщена пропозиція Продавця.

1.4. Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним законодавством України, що оформила Замовлення щодо придбання Товару на веб-сайті https://the-sleeper.com/.

1.5. Продавець – особа, іменована «Продавець» в преамбулі цього Договору.

1.6. Замовлення – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті  https://the-sleeper.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів за цим Договором. В Замовленні визначається кількість, асортимент, ціна, розмір, інші параметри Товару, умови його оплати і доставки.

1.7. Сайт – веб-сайт https://the-sleeper.com/.

1.8. Сторони – Покупець і Продавець.

 

2. Загальні положення

2.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформлюються у вигляді цього Договору публічної оферти. Натискання у відповідному розділі Сайту кнопки “Оформити замовлення” є підтвердженням взаємної згоди Сторін щодо всіх істотних умов цього Договору.

2.2. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопки “Оформити замовлення” у відповідному розділі Сайту, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

2.3. Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови Договору є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), раси, статі, соціального або матеріального стану, віку, стану здоров’я, тощо. Дискримінація Покупців за будь-якими ознаками/критеріями не допускається. Деякі особливості оформлення замовлень, проведення оплати та/або доставки товару Покупцеві допускаються, враховуючи податковий статус Покупця та відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.4. Правовідносини за Договором регулюються чинним законодавством України. 

 

3. Предмет договору

3.1.  На умовах і в порядку, визначених цим Договором та Замовленням, Продавець зобов’язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець – прийняти та оплатити Товар.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які інші обтяження і права третіх осіб.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи, необхідні для виконання обов’язків за цим Договором, а також гарантує, що він є офіційним дилером бренду Sleeper в Україні і має право на реалізацію Товару з використанням Сайту на території України.

3.4. Натискаючи кнопку “Оформити замовлення” у відповідному розділі Сайту, Покупець підтверджує, що він ознайомлений і згоден з усіма умовами цього Договору, умовами, викладеними в Замовленні, щодо оплати, доставки і повернення Товару, викладеними на відповідних розділах Сайту, властивостями Товару, щодо якого оформляється Замовлення, а також, що Продавець належним чином надав Покупцеві повну і достовірну інформацію про додаткові витрати (не включені до ціни Товару, вказаної на Сайті), що їх може понести Покупець у зв’язку з оплатою, доставкою, поверненням Товару тощо (комісія банків).

 

4. Права та обов’язки Продавця

4.1. Обов’язки Продавця :

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. передати визначений в Замовленні Товар у власність Покупця після отримання від Покупця оплати Товару;

4.1.3. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару перед відправленням його Покупцеві;

4.2. Права Продавця :

4.2.1. отримати оплату Товару від Покупця;

4.2.2. в односторонньому порядку зупинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов Договору та/або чинного законодавства.

 

5. Права та обов’язки Покупця

5.1. Обов’язки Покупця :

5.1.1. своєчасно оплатити і отримати Товар на умовах цього Договору, Замовлення, інших умовах, вказаних на Сайті;

5.1.2. ознайомитись з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті;

5.1.3. при отриманні Товару перевірити цілісність та комплектність Товару, його відповідність Договору та Замовленню. 

5.1.4. Використовувати придбаний товар виключно за своїм призначенням.

5.2. Права Покупця :

5.2.1. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

5.2.2. отримати належним чином оплачений Товар.

5.2.3. вимагати від Продавця усунення недоліків Товару, виявлених під час приймання Товару від перевізника Продавця.

 

6. Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець самостійно оформляє  Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення»на Сайті Сторони можуть окремо погодити інший спосіб оформлення Замовлення, зокрема по телефону.

 

7. Ціна договору і порядок оплати

7.1. Ціна кожного окремого Товару зазначається Продавцем на відповідній сторінці Сайту  і погоджується Сторонами в Замовленні. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Покупець здійснює повну попередню оплату ціни Товару після оформлення Замовлення.

7.3. Оплата Товару здійснюється у спосіб, вказаний в Замовленні та на сторінці “Доставка” Сайту.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо нарахування додаткової комісії емітентом цієї картки (банком). Натискання на сторінці Веб-сайту  https://the-sleeper.com/ у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії та Покупець погодився з усіма умовами оплати і доставки товару.

 

8. Умови доставки товару

8.1 Порядок доставки Товару зазначений на сторінці “Доставка” Сайту.

8.2. Доставка Товару за цим Договором здійснюється виключно в межах території України (за винятком тимчасово окупованої території).

8.3. Перевізника Товару визначає Продавець. Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів перевізниками, що здійснюють доставку Товару.

8.4. Строк доставки товару становить:

8.4.1. до 7 (семи) календарних днів – якщо на момент оформлення Замовлення Товар знаходиться на території України;

8.4.2. до 30 (тридцяти) календарних днів – якщо на момент оформлення Замовлення Товар знаходиться за межами території України.

8.5. Доказом отримання Товару, приймання його за кількістю і якістю та відсутності претензій до якості, кількості, асортименту та комплектності Товару є підписана Покупцем товарно-транспортна накладна, декларація перевізника, або видаткова накладна. 

8.6. У разі необґрунтованої відмови Покупця від отримання Товару або фактичного не отримання Товару Покупцем, Товар повертається на склад Продавця, а кошти, сплачені Покупцем за Товар (за вирахуванням вартості доставки Товару Покупцеві, зберігання Товару та повернення його Продавцеві), повертаються Покупцеві на підставі його листа із зазначенням реквізитів банківського рахунку, на який мають бути повернені кошти, відправленого на адресу електронної пошти Продавця, вказану на Сайті – care@the-sleeper.com.

 

9. Умови повернення товару

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів з дати отримання товару, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з  урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню) та якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики.

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єрської служби, які здійснюють доставку Товару.

 

10. Відповідальність сторін та вирішення спорів

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. Спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються компетентними судами згідно з чинним законодавством України.

 

11. Обставини непереборної сили

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо доведуть, що таке невиконання було наслідком обставин непереборної сили, тобто подіями або обставинами, що знаходяться поза контролем Сторін, носять непередбачений і невідворотний характер і настали після укладення цього Договору. 

11.2. До  обставин непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин. Належним підтвердженням дії обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України.

11.4. Перебіг строку виконання зобов’язань за Договором зупиняється на час дії обставин непереборної сили.

 

12. Інші умови

12.1. Інформація, що надається Покупцем у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

12.2. Покупець добровільно надає Продавцеві згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://the-sleeper.com/

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довірче зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за повноту і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту вказаної при оформленні замовлення інформації.

Close